top of page

Teplotné rozdiely, izolácia a ako im porozumieť

Teplotný koeficient (často nazývaný tepelná vodivosť alebo tepelný prechod) je fyzikálna vlastnosť materiálu, ktorá opisuje jeho schopnosť prenášať teplo. Konkrétne, teplotný koeficient meria, ako rýchlo teplo prechádza cez materiál, keď je medzi dvoma bodmi na rôznych teplotách vytvorený teplotný rozdiel. Teplotný koeficient sa vyjadruje v jednotkách wattov na meter na kelvin (W/(m·K)). Nižšia hodnota teplotného koeficientu znamená lepšiu tepelnú izoláciu.
Ako sa orientovať v hodnotách teplotného koeficientu:


• Nižšia hodnota je lepšia.

Nižší teplotný koeficient znamená, že materiál je lepším izolantom, pretože menej tepelnej energie prechádza cez materiál za daného teplotného rozdielu.

• Hodnoty jednotiek.

Teplotný koeficient sa vyjadruje v jednotkách W/(m·K), čo znamená, že sa meria vo wattoch na meter na kelvin. Čím nižšia je táto hodnota, tým lepšia je tepelná izolácia.

• Typ materiálu.

Rôzne materiály majú rôzne hodnoty teplotného koeficientu. Napríklad vzduch je veľmi dobrým izolantom s nízkym teplotným koeficientom, zatiaľ čo kovy majú vysoký teplotný koeficient, čo znamená, že dobre vodia teplo.


3 najčastejšie používané izolačné materiály zoradené od najlepšie izolujúceho po najhorší:


1. Výborne (POUŽÍVAME V KODIMA)

Polyuretánová pena PUR. Táto pena sa často používa ako izolačný materiál v rôznych formách a ponúka dobrú tepelnú izoláciu.


2. Dobré (POUŽÍVAME V KODIMA)

Polystyrén. Extrudovaný polystyrén (XPS) a expandovaný polystyrén (EPS) sú ďalšie materiály s dobrými tepelnými izolačnými vlastnosťami.

Tepelný koeficient polystyrénu (EPS), ktorý sa často používa ako izolačný materiál, môže byť približne 0,032 až 0,038 W/(m·K). Táto hodnota sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho typu polystyrénu a jeho hustoty.


3. Slabé (NEPOUŽÍVAME )

Minerálna vlna. Okrem sklenenej vlny zahŕňa aj bazaltovú a kamennú vlnu, ktoré sa využívajú hlavne na zateplenie ako sekundárna časť izolácie.

Teplotný koeficient minerálnej vlny, ktorý sa používa na meranie jej tepelného správania, sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho typu minerálnej vlny. Pre bežné minerálne vlny, ako je bazaltová vlna alebo sklenená vlna, je typický teplotný koeficient v rozmedzí približne 0,038 až 0,052 W/(m·K). Toto je hodnota, ktorá vyjadruje schopnosť materiálu odvádzať teplo a je dôležitá pri hodnotení tepelnej izolácie materiálu.


Tieto hodnoty nie sú jediným dôvodom prečo minerálnu vlnu v Kodime nepoužívame.


Zohľadňujeme aj ďalšie faktory.


Minerálna vlna je jedným z izolačných materiálov, ktoré môžu pôsobením gravitácie sčasti klesať v stenách nadol, čo vytvára priestory medzi izolačnými doskami a stenou. Tento proces je známy ako "sadanie" alebo "obsýpanie" izolácie.


Existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu prispieť k tomuto javu:


Vibrácie a otrasy: Vibrácie a otrasy v budove môžu spôsobiť, že častice minerálnej vlny sa usadia dole, čím vytvoria prázdne priestory nad izoláciou.

Gravitácia: Minerálna vlna môže byť ťažšia ako iné izolačné materiály, a preto podlieha gravitácii viac ako iné materiály, ako je polystyrénová pena alebo polyuretánová pena.

Zlé uchytenie: Ak je izolácia nesprávne upevnená alebo nesprávne nainštalovaná, môže to prispieť k jej obsýpaniu.CHÁPEME, že minerálna vlna je cenovo dostupnejšia. Avšak pre nás nie sú výhody tohto materiálu dostačujúce. Prečo? Pretože vyrábame prelomové domy najnovšej generácie a záleží nám na kvalite. Dbáme na detaily, ktoré spočívajú aj v izolačných prvkoch.


PS: HRÚBKA, KTORÚ POUŽÍVAME, JE OD 150 mm EPS a 160 mm PUR. Naše stavby nemajú tepelné mosty, a tým vzniká dokonalý odizolovaný dom KODIMA.
留言


bottom of page